Onze historie

Wij zijn al meer dan vijftien jaar actief in bedrijfs- & vastgoedfinancieringen. En inmiddels mogen we ons autoriteit in deze markt noemen. Maar: dat werden we niet zomaar. We vertellen u graag over onze geschiedenis.

1999 – 2000

Ontstaan business case + ontwikkeling & realisatie concept

Door enkele oud bankiers is eind 1999 het idee ontstaan de ondernemer de mogelijkheid te geven onafhankelijk advies in te winnen inzake zijn zakelijke financieringsvraagstukken. Ondernemers gaan voor bancaire vraagstukken meestal naar hun huisbank of accountant. Dit heeft enerzijds te maken met gewoonte/gemak en aan de andere kant met onwetendheid. Ze hebben een langdurige relatie met de bank/accountant en het is nog niet normaal om te 'shoppen'; om in geval van (her)financiering offertes bij meerdere banken/geldverstrekkers aan te vragen. Bovendien ontbreekt in de meeste gevallen de kennis en tijd om dit te kunnen en willen vergelijken. Toch is het de moeite waard dit te onderzoeken, want of de ondernemer bij zijn bank of accountant het meest optimale advies ontvangt is maar de vraag.

Credion zal als intermediair optreden voor ondernemers. Ze neemt de ondernemer als het ware al het werk uit handen. Van A tot Z verzorgt Credion de financiering of herfinanciering, van verzamelen van gegevens tot de controle van de stukken van de uiteindelijke financiering. Als onafhankelijk intermediair kan Credion de meest optimale financiering bewerkstelligen. Voor deze diensten ontvangt Credion een succes fee; een percentage van het behaalde financiële voordeel vergeleken met de oude situatie. Het jaar 2000 is gebruikt als een jaar om de formule te ontwikkelen en realiseren. Zo is de huisstijl neergezet, zijn de automatiseringsprogramma’s ontwikkeld en is actief gezocht naar franchisenemers.

2001

Start eerste vestiging

April 2001 was daar dan de eerste vestiging van Credion in Tilburg. Snel daarop volgend werden dat jaar de vestigingen 2 en 3 geopend in Heerenveen en West-Friesland. Naast nieuwe kantoren werd er ook samenwerking gezocht met verschillende samenwerkingspartijen zoals geldverstrekkers, investeerders, accountantspartijen en dergelijke.

2005

Landelijke marketing

Credion heeft 20 franchisevestigingen! Dit betekende voor ons, dat het tijd werd voor landelijke exposure van het merk Credion. In 2005 zijn wij in het najaar gestart met een radiocommercial op Radio 2 (commercial 1, commercial 2). Deze actie is in 2006 in het voor- en najaar herhaald. Daarnaast maakten wij in 2006 als Credion ons TV-debuut. Bij het tv-programma "Business Class" heeft directeur Carlo van der Weg in het voor- en najaar Credion onder de aandacht gebracht. Naast het interview hebben wij ook ondernemers aan het woord gelaten over hun ervaring met de dienstverlening van Credion. Deze lijn hebben wij zowel in 2007 als 2008 doorgezet. In 2009 en 2010 hebben wij ervoor gekozen een tv-programma "Ik begin voor mezelf" te sponsoren op RTL4 & RTL7. Een programma waarbij de ondernemer in zijn opstart wordt gevolgd en waarbij Credion als één van de deskundigen aan het woord komt met betrekking tot financieringsvraagstukken.

2008

Alle adviseurs gecertificeerd

De toenemende complexiteit van de financiële dienstverlening en de steeds strengere eisen die er door de overheid via wetten en toezichthouders worden gesteld, vraagt om continue aandacht voor opleiding en educatie binnen de financiële dienstverlening. Credion is er dan ook zeer trots op dat alle adviseurs per 14 maart 2008 door het FOI volledig zijn gecertificeerd. Het certificaat mag gezien worden als waarborglabel. De klanten van Credion weten zich zo verzekerd van goed en gedegen financieel advies. Credion voorziet door deze certificering mogelijkheden tot verdere groei, zowel wat betreft het aantal vestigingen, als de omzet van de totale organisatie. Carlo van der Weg, Directeur van Credion: 'Deze certificering is gekoppeld aan continue toetsing en educatie. Onze adviseurs hebben hiermee een forse voorsprong op andere financiële dienstverleners. Goed geschoolde adviseurs, voorzien van de meest actuele kennis, zijn de toekomst in onze branche. Zaken veranderen dusdanig snel en ook de complexiteit – zeker binnen de zakelijke markt – is zo groot, dat voortdurende educatie essentieel is. Deze certificering moeten onze adviseurs steeds opnieuw verdienen. En dat houdt iedereen scherp. Gezien de negatieve geluiden die er wel eens over de financiële wereld naar buiten komen, lijkt me dit een gezonde zaak'.

2016

Eerste Credion Financiering Netwerk Event

Om de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de Credion-adviseurs te versterken en persoonlijk kennis te laten maken, organiseerde Credion op woensdag 17 februari 2016 het eerste MKB Financiering Netwerk Event. In het Van der Valk Hotel Houten waren ruim 100 adviseurs en 35 MKB-financiers aanwezig, waarmee deze eerste editie zeker een succes mag worden genoemd.

2017

De afgelopen jaren heeft Credion een enorme groei doorgemaakt. Zo steeg het aantal vestigingen naar ruim 45 door het hele land. Daarnaast hebben we vanuit Credion inmiddels toegang tot meer dan 50 verschillende bronnen van geld.  Dit zijn bijvoorbeeld naast de algemene banken ook crowdfunders, investeerders, maar ook bijvoorbeeld financiers die de inkoop voorfinancieren. 

MKB Financiering Netwerk Event

Om de samenwerking tussen de verschillende aanbieders en de Credion-adviseurs te versterken en persoonlijk kennis te laten maken, organiseerde Credion op woensdag 1 februari 2017 de tweede editie van het MKB Financiering Netwerk Event. In het Van der Valk Hotel Houten waren ruim 100 adviseurs en 40 MKB-financiers aanwezig, waarmee deze tweede editie zeker een succes genoemd mag worden.